Choose your language:


контакт


Моля, свържете се с нас като попълните формаta по-долу.

Ще отговорим на въпросите Ви веднага щом можем. Ще се радваме да предоставим всякаква помощ и се надяваме, че ще останете дълбоко задоволени от нашите продукти!

Благодарим Ви,
Jurgen Ecommerce Solutions Team

Изпратете ни съобщение като попълните следната форма

Please prove you are human by selecting the Truck.

Kontakt


Jsme Vám k dispozici v případě detailů, dodatečných dotazů, nebo změn objednávky.

Neváhejte nás kontaktovat vyplněním níže uvedeného formuláře

Jsme rádi, že jsme Vám mohli pomoci a doufáme, že budete zcela spokojeni s kvalitou našich výrobků!

Se srdečným pozdravem,
Tým Jurgen Ecommerce Solutions

Kontaktuj nás vyplněním níže uvedeného formuláře:

Please prove you are human by selecting the Heart.

Contact


Kontaktirajte nas ispunjavanjem dolje navedenog obrasca.

Na Vaša ćemo pitanja odgovoriti čim prije. Drage volje ćemo vam pomoći te se nadamo da ste vrlo zadovoljni našim proizvodima!

Hvala vam,
Jurgen Ecommerce Solutions Team

Ispunite obrazac dolje:

Please prove you are human by selecting the Key.

Contact


Amennyiben kérdései, illetve kérései lennének, mi készséggel állunk az Ön rendelkezésére.

Örülünk, ha segíthetünk Önnek, és bízunk az Ön teljes elégedettségében.

Őszinte tisztelettel,
a Jurgen Ecommerce Solutions csapata

Írja meg kérdéseit az alábbi formanyomtatványt használva!

Please prove you are human by selecting the Flag.

Contact


Va stam la dispozitie pentru detalii, intrebari suplimentare sau modificari ale comenzii.

Nu ezitati sa ne contactati completand formularul de mai jos sau la telefon: 0775.342.171.

Ne bucuram pentru ocazia de a va putea ajuta si speram sa fiti satisfacut pe deplin de calitatea produselor noastre!

Cu deosebita stima,
Echipa Jurgen Ecommerce Solutions

Please prove you are human by selecting the Plane.

Stik


Prosim kontaktirajte nas tako, da izpolnite spodnji obrazec.

Cim prej bomo odgovorili na vaša vprašanja.

Z veseljem vam nudimo pomoc in upamo, da boste mocno zadovoljni z našimi izdelki!

Hvala,
Ekipa Jurgen Ecommerce Solutions
Email: office@jurgensolutions.com

Pošljite nam sporocilo tako, da izpolnite ta obrazec:

Please prove you are human by selecting the Tree.

Kontakt


Odpovieme na vaše otázky čo najskôr.

Radi vám poskytneme akúkoľvek pomoc a dúfame, že budete veľmi spokojní s našimi produktami!

Ďakujeme,
Jurgen Ecommerce Solutions Team

Pošlite nám správu vyplnením tohto formulára

Please prove you are human by selecting the Tree.

Contact


Jesteśmy dla Ciebie dostępni w przypadku pytań, zmian czy szczegółowych informacji, których możesz potrzebować.

eśli istnieje taka potrzeba, nie wahaj się i skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz kontaktowy.

Cieszymy się niezmiernie, iż mogliśmy pomóc i mamy nadzieję, że pojawi się głęboka satysfakcja z wysokiej jakości naszych produktów.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Jurgen Ecommerce Solutions

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz

Please prove you are human by selecting the Heart.

Условия за доставка   |   Възстановяване на поръчката

Dodací podmínky   |   Objednávka vrácení peněz

Uvjeti isporuke   |   Povrat sredstava

A szállítási feltételek   |   Rendelés visszatérítése

Termeni și condiții de livrare   |   Rambursarea produselor

Pogoji dostave   |   Vračilo naročila

Dodacie podmienky   |   Objednávka vrátenia platby

Warunki dostawy   |   Zamów zwrot pieniędzy

Disclaimer

This disclaimer states there is no guarantee of specific results and each person results may vary! The information contained in this website is not intended to be interpreted as a promise or guarantee. The company operating this website shall not be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential loss or damage whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of its products.

Отказ от отговорност

Този отказ от отговорност заявява няма гаранция на конкретни резултати и резултатите всеки човек може да варира! Информацията, съдържаща се в този сайт не е предназначен да се тълкуват като обещание или гаранция. Компанията, експлоатираща този сайт не носи отговорност за преки, косвени, наказателни, случайни, Специални последващи загуба или повреда каквато и произтичащи от или свързани с употреба или злоупотреба на своите продукти.

Zřeknutí se

Toto zřeknutí se uvedeno, neexistuje žádná záruka, konkrétních výsledků a každá osoba výsledky se mohou lišit! Informace obsažené v této webové stránky není určen k být interpretován jako slib nebo záruku. Společnost provozující tento web nebude odpovědna za jakékoliv přímé, nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní, následné ztráty nebo škody vyplývající nebo spojené s používání nebo zneužívání svých výrobků.

Odricanje od odgovornosti

Ovo odricanje države nema posebnih rezultata i svaka osoba je pojesti! Informacije sadržane na ovim stranicama ne namjerava tumačiti kao obećanje ili jamstvo. Tvrtka djeluje ove web stranice će biti odgovoran za bilo kakve direktne, indirektne, kaznene, slučajne, posebne posljedični gubitak ili oštećenja proizašlih iz ili povezane s uporabom ili zlouporabom svojih proizvoda.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Ez a nyilatkozat kimondja, nincs garancia, különleges eredmények, és minden egyes személy függően változhat! Ezen a honlapon szereplő információk célja nem kell értelmezni, mint egy ígéretet, vagy garantálja. A társaság ezen a honlapon nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű, véletlen, különleges, következményes veszteség, vagy kár egyáltalán ki vagy kapcsolódik a használat vagy helytelen termékei.

Termeni de utilizare

Acest disclaimer afirmă nu există nici o garanţie a rezultatelor specifice şi pentru fiecare persoană rezultatele pot varia! Informaţiile conţinute în acest site nu sunt destinate pentru a fi interpretate ca o promisiune sau garanţie. Compania care operează acest website nu fi răspunzătoare pentru orice pierderi directe, indirecte, punitive, incidentale, indirecte sau daune care decurg din sau sunt legate de utilizare sau utilizare abuzivă a produselor sale.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta izjava navaja, ni nobenega zagotovila konkretne rezultate in vsaka oseba rezultati razlikujejo! Informacije, vsebovane na tej spletni strani niso namenjeni razlagati kot obljuba ali jamstvo. Družbe, ki delujejo te spletne strani ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, kazensko, naključno, posebno posledično izgubo ali škodo, whatsoever, ki izhajajo iz ali povezana z uporabo ali zlorabo svojih izdelkov.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Toto vyhlásenie uvádza, neexistuje žiadna záruka, konkrétne výsledky a každá osoba výsledky sa môžu líšiť! Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke nemá v úmysle interpretovať ako sľub alebo záruka. Spoločnosť prevádzkujúca stránkách nie je zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, trestné, náhodné, špeciálne následné straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z alebo spojený s použitím alebo zneužitia svojich výrobkov.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności państwa, nie ma żadnej gwarancji, konkretnych wyników i każda osoba wyniki mogą się różnić! Informacje zawarte na tej stronie nie ma być interpretowana jako obietnica lub gwarancji. Spółka pracy tej strony nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wtórne straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania swoich produktów.